پارس برق
پرینت
سرسیم نری روکشدارواحد:mm

کد NEMA Size سازسیم بسته بندی
W T AWG mm2
LV1.25-3B 2.8 0.5 22-16 0.5-1.0 100تعداددربسته
LV1.25-3B8 2.8 0.8 22-16 0.5-1.0
LV1.25-5B 4.8 0.5 22-16 0.5-1.0
LV1.25-5B8 4.8 0.8 22-16 0.5-1.0
LV1.25-7B 6.4 0.8 22-16 0.5-1.0
LV2-3B 2.8 0.5 16-14 1.5-2.5
LV2-3B8 2.8 0.8 16-14 1.5-2.5
LV2-5B 4.8 0.5 16-14 1.5-2.5
LV2-5B8 4.8 0.8 16-14 1.5-2.5
LV2-7B 6.4 0.8 16-14 1.5-2.5
LV5.5-7B 6.4 0.8 12-10 4.0-6.0


cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans