پارس برق
پرینت
گلند کابل دنباله دارواحد:mm


کد Thread قطر سوراخ نصب
D2 B1 L1 L2 L3 محدوده قطر کابل
بسته بندی
AG-12SR M12xP1.25 12.0 8.3 6.9 7.9 19.6 53.3 3 ~ 6.5 50 تعداد در بسته
AG-16SR M16xP1.5 16.0 10.9 10.5 15.5 23.4 74.4 5 ~ 10
AG-20SR M20xP1.5 20.0 15.0 14.0 15.0 28.5 96.2 10 ~ 14
AG-25SR M25xP1.5 25.0 18.6 18.4 15.2 29.4 111.2 13 ~ 18 25 تعداد در بسته


کد Thread قطر سوراخ نصب
D2 B1 L1 L2 L3 قطرسوراخ نصب
بسته بندی
EG-7SR PG7 12.5 8.3 6.9 7.9 20.0 53.3 3 ~ 6.5 50 بسته بندی
EG-9SR PG9 15.2 10.5 8.0 7.9 22.0 62.5 4 ~ 8
EG-11SR PG11 18.3 13.2 10.5 7.9 23.7 74.9 5 ~ 10
EG-13.5SR PG13.5 20.4 15.5 12.0 8.9 24.6 85.5 6 ~ 12
EG-16SR PG16 22.5 17.2 14.0 9.8 26.2 96.2 10 ~ 14
EG-21SR PG21 28.3 22.4 18.4 10.8 30.0 111.2 13 ~ 18 25بسته بندی


کد Thread قطر سوراخ نصب
D2 B1 L1 L2 L3 محدوده قطر کابل
بسته بندی
AGJ-14SR PF 1/4 14.0 8.2 6.5 8.0 19.6 53.3 3 ~ 6.5 50 تعداد در بسته
AGJ-17SR PF 3/8 17.0 10.8 10.3 14.7 23.5 74.9 5 ~ 10
AGJ-21SR PF 1/2 21.0 14.9 14.0 12.9 28.3 96.2 13 ~ 14
AGJ-27SR PF 3/4 27.0 18.5 18.0 14.7 29.1 111.2 13 ~ 18 25تعداد در بستهcheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans