پارس برق
پرینت
کانکتور عدسی


واحد:mm

کد mm AWG بسته بندی
UY 1.52 26 ~ 22 100 تعداددربسته