پارس برق
پرینت
شماره سیم فشاری

واحد:mm


کد. سایز سیم
L علائم موجود
بسته بندی
sq AWG
 SM-1 0.5 ~ 1.5 20 ~ 18 2.9
0, 1, 2, 3,....9
A, B, C, D,....Z
+,-,∕,, Blank
1200
 SM-2 1.5 ~ 2.5 16 ~ 14 2.8 1200
  SM-3 4 ~ 6 12 ~ 10 2.9 800